Rostfria stål i praktiken

SEK 10850 Excl. VAT

Den här kursen ger en grundläggande kunskap om rostfritt stål och hur man väljer rätt rostfritt material.

Under två dagar får du träffa Sandviks experter och diskutera möjligheter och begränsningar med rostfritt stål, egenskaper inom korrosion, formning, svetsning och maskinbearbetning. Det ger dig en bra grund för att kunna avgöra när och vilka rostfria stål som är rätt val i din verksamhet.

Kursavgift: 10 850 kr exkl. moms
Plats: Sandvik Conference Center, Fredriksgatan 6, Sandviken
Kurslängd: Två dagar
Målgrupp: Inköpare, tekniker, projektledare, säljare och marknadsförare där materialkunskap kan vara fördelaktigt, konstruktörer, produktutvecklingsingenjörer och processutvecklingsingenjörer
Språk: Svenska
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs
Kursformat: Klassrumsutbildning
Övrigt: Lunch och fika båda dagarna samt en middag efter första kursdagen ingår
Kontaktperson: Anna Wennberg, +46 (0)26 262 399

Kursinnehåll

Dag 1

 • Vad är stål?
 • Rostfria stål
 • Studiebesök Sandvik stålproduktion *
 • Korrosion
 • Högtemperaturegenskaper hos rostfritt

Dag 2

 • Materialval och standarder
 • Övningar materialval och korrosion
 • Svetsning av rostfria stål
 • Maskinbearbetning av rostfria stål

(* Av säkerhetsskäl får gravida eller personer med pacemaker inte vistas i närheten av produktionen och kan därmed inte följa med på verksvisning)

Bokningsvillkor

ANMÄLAN

 • Anmälan sker genom registrering nedan.
 • Sista anmälningsdag är en vecka innan kursstart.
 • Antalet platser är begränsat och bokningarna behandlas i den ordning de kommer in.
 • Anmälan är bindande när registreringen bekräftats av Sandvik.

BETALNINGSVILLKOR

 • Avgiften framgår av kurspresentationen.
 • Betalning sker mot faktura, kort eller PayPal. Fakturan ska vara betald inom 30 dagar från fakturadatum. Sandvik förbehåller sig rätten att ta ut påminnelseavgift och dröjsmålsränta vid försenad betalning. Dröjsmålsräntan är Riksbankens referensränta plus 8 procentenheter.

AVBESTÄLLNING

 • Avbokning ska alltid ske skriftligt till Sandvik.
 • För avbeställningar som görs senare än två veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften.
 • För avbeställningar som görs senare än en vecka före kursstart debiteras hela kursavgiften.
 • Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person i samma företag efter samråd med Sandvik.

ÖVRIGT

 • Sandvik förbehåller sig rätten att ställa in eller flytta fram en kurs om föreläsaren får förhinder och likvärdig ersättare inte går att få tag i, eller om antalet anmälda deltagare är för litet. Anmälda deltagare har rätt att få hela kursavgiften återbetalad om det nya datumet inte fungerar. Information om inställd kurs skall meddelas senast en vecka innan kursstart.